Vejce

Pivní sklenice pro Zíchovecký pivovar

Set pivních sklenic pro Zlíchovecký pivovar. 

Výchozí tvar pro návrh sklenic byla super-elipsa, neboli vejce.

© 2016 by Klára Hulmáková