Totem

ZIBA

Kinetická světelná instalace vzniklá v rámci soutěže Glass Experience by Lasvit. 

Při řešení tohoto projektu jsem kladla důraz především na kombinaci sklo, světlo a prožitek. Proto jsem se rozhodla využít prismu, která sama o sobě elegantním způsobem splňuje všechny 3 požadavky. Pozvedá sklo na vyšší úroveň a v kombinaci se světlem předvádí jeho jedinečnost - spektrální lom světla - a tím poskytuje návštěvníkům mystický zážitek.

Při svém procesu navrhování jsem dospěla k vytvoření artefaktu - totemu - vyrobeného
ze 3 trojbokých hranolů (prisma) a kovu. Světelný zdroj je umístěn v podhledu stropu a úzkým paprskem směřuje na sochu. Kinetický moment je zde vytvořen kombinací pomalého natáčení prismy a hry světla, čímž se pohyb ještě umocní a tvoří tak fascinující atmosféru.
Můžeme sledovat, jak se na různých místech vytváří světelné spektrum a opět mizí. 

Celý koncept je založen na myšlence předvést sklo v jeho nejunikátnější podobě,
čímž je nepochybně spektrální lom světla. Ukázat, že sklo a světlo k sobě neodmyslitelně patří a pouze jejich kombinací lze dosáhnout úžasných výsledků.

 

Důraz je kladen na jednoduchost, čistotu, eleganci a především na detail.

Otáčením 3 skleněných komponent rozdílnou rychlostí i směrem vznikají stále jiné obrazce, odlesky i spektra, čímž i přes zjevný minimalismus se socha stává naprosto nepřehlédnutelná.

Umístěním dvou totemů se mystický zážitek ještě umocňuje, jelikož i s jedním světelným zdrojem jsou schopné se díky odrazu a lomu světla ovlivňovat mezi sebou. 

© 2016 by Klára Hulmáková