BIO

Moje filosofie

Více než 80% informací, které přijímáme z okolí, je vizuálního charakteru, tudíž jsou tvar, barva, materiál i světlo určitým druhem komunikace, která může skrze design jak pozitivně, tak negativně ovlivňovat lidskou psychiku a s tím úzce související i fyzické zdraví.  

Díky technologickému rozvoji je v současné době člověk zahlcován nepřeberným množstvím nových technologií a nedokáže se s tím přirozeně vyrovnat. Z toho vzniká mnoho nových psychických problémů a poruch. Přestože se tedy technologický pokrok neustále vyvíjí a mění, a součastná doba nás nutí k tomu, abychom se stále rychleji přizpůsobovali, člověk ve svém vývoji zůstává strnulejší. Jak uvedl György Kepes ve svém článku Towards Civic Arts: “Každá nová vývojová fáze, každý nový kousek znalosti, každá nová technologická síla zintenzívnily pokračující boj mezi starými zděděnými směrnicemi, pocity a přístupy, a novými požadavky reality.” 

Obecně obzvláště u zdravotnických "pomůcek" bývá řešena pouze funkční stránka produktu, cílená na pomoc s konkrétním fyzických problémem, avšak psychologické účinky na uživatele jsou opomíjeny. V důsledku toho produkt nebývá schopen podat zcela uspokojující výsledky, ale naopak může uživateli způsobit např. psychické problémy a to zejména jedná-li se o produkty denní potřeby. Člověk především produkt vnímá jako zdravotnický přístroj a utváří si k němu negativní vztah, což je v rozporu s jeho hlavním cílem. Je proto nutné využít dosavadních technologií a materiálů a co nejpřirozenější cestou je využít ve prospěch součastného uživatele. Pouze touto cestou lze ze stále rychleji se rozvíjejího technologického pokroku vytěžit maximum. 

V průběhu mé práce je tedy samozřejmě nezbytné pracovat především se smyslovými vjemy jako je zrak a hmat a Design-help vyžaduje mimo jiné i experimentování s formou, tvarem, materiálem a hlavně psychologickou analýzou.  

Studium

2007 - 2011 - Střední umělecká škola textilních řemesel

Fashion design

2011 - 2014 - České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury, ústav průmyslového designu

Bakalář umění (BcA.)

    - Ateliér Prof., ak. soch. Alexiuse Appla & MgA. Jana Jaroše - Průmyslový design (2semestry)

    - Ateliér Prof., ak. arch. Jana Fišera & Henriety Nezpěvákové, M.A., Ph.D. - Interiérový design

      (1 semestr)

    - Ateliér Doc., MgA. Reného Šulce & Marie Doucet, M.A. - Produktový design (3 semestry)

2014 - 2016 - České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury, ústav průmyslového designu

Magistr umění (MgA.)

    - Ateliér Doc., MgA. Reného Šulce & Marie Doucet, M.A. - Produktový design (1 semestr)

    - Ateliér Prof., ak. soch. Mariána Karla & MgA. Josefa Šafaříka, Ph.D. - Experimentální design

      (3 semestry)

2016 - nyní - České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury, ústav průmyslového designu

Doktor filosofie (Ph.D.)

    - Inovativní a experimentální design - jeho možné paralely a definice

(Školitel Prof., ak. soch. Marián Karel; Speciální školitel - MgA. Josef Šafařík, Ph.D.)

Workshopy & kurzy

2009 - 2010 - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Figurální kresba

2013 - Workshop Jana Čtvrtníka

Branding

2014 - Workshop s Oscarem Diazem

"Coffee time"

2015 - Ajeto Glass

Foukané sklo

2016 - Workshop Dominiky Potužákové, MsC.

Qualitative Observation User Study - Guerrilla

Experience Mapping

Práce

2017 - nyní - Beehive International School

Art teacher

Momentálně pracuji jako designér "na volné noze". Věnuji se především produktovému a průmyslovému designu, ale také okrajově designu grafickému. Součastně pracuji i na vlastním StartUp.

2014 - Workshop s Oscarem Diazem

"Coffee time"

© 2016 by Klára Hulmáková