Anti CorruptionConference

Logo pro ministerstvo financí

Logo navrženo pro Ministerstvo financí na Anti korupční konferenci.

Hlavním motivem je Gordický uzel. "Rozetnout gordický uzel" je rčení, které vyjadřuje složitou, spletitou situaci, kterou lze vyřešit rozhodným jednoduchým způsobem.

© 2016 by Klára Hulmáková